BLUE TEAM BUILDERS tervetuloa!

Mitä tehdä kun ei saa kyberturvasta tarpeekseen? Yksi tapa ratkaista asia on koota samanhenkisiä ihmisiä yhteen ja tehdä yhdessä jotain mukavaa, kiinnostavaa ja kehittävää asiaan liittyen.

Me Marcus Söderblom ja Jani‎‎ Räty perustimme vuonna 2020 Blue Team Builders (BTB) yhteisön, jossa keskitytään erilaisten tietoturvaprojektien rakenteluun. BTB-ryhmän tavoitteena on edistää tietoisuutta erilaisista FOSS-järjestelmistä (Freeware or Open Source) eli ilmaisista tai avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä ja sovelluksista.

Blue Team tarkoittaa tietoturva-alalla puolustavaa tietoturvallisuutta tai ryhmää, vertaa Red Team joka vastaavasti tarkoittaa hyökkäävää tietoturvallisuutta [tai ryhmää]. Builders eli rakentajat kuvaa ryhmän toimintaa; rakentaa jotakin [tietoturvallisia järjestelmiä].

Keskitymme erityisesti erilaisiin tietoturvallisiin järjestelmiin tarjoamalla tietoturvan parissa toimiville tai siitä kiinnostuneille ihmisille foorumin, jossa he voivat esitellä projektejaan, inspiroitua, esittää kysymyksiä ja saada vertaistukea erilaisten projektien toteuttamiseen.

Ajatuksena on myös madaltaa kiireisten ammattilaisten kynnystä tutustua avoimiin järjestelmiin ja sovelluksiin, näyttää esimerkkiä onnistumisista ja tarjota myös työelämälle malleja kevyistä toteutuksista. Toiveena on, että erilaisten projektien jakaminen ja niistä kertominen kannustaa osallistujia aloittamaan kodissaan oman hankkeen ja kartuttamaan siten taitojaan.

Toiminnan toteutuminen

Toimintamme toteutuu julkaisemalla erityisesti tietoturvaan liittyviä blogitekstejä, artikkeleita, raportteja ja videoita sekä järjestämällä satunnaisia live-tapaamisia ja webinaareja, joihin kuka tahansa edellä mainituista asioista kiinnostunut on tervetullut mukaan ja joissa kuka tahansa voi sovitusti esittää ja kertoa omista rakentamistaan FOSS-järjestelmistä. Tarkoituksena on saattaa yhteen samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä ja näin edistää tietoisuutta sekä oppimista ja tarjota foorumi keskusteluille ja tiedon vaihdolle. Toiminnan periaatteet ovat inklusiivisuus, tasa-arvo ja pönötyksen vastustaminen. Kaikki projektit ja osallistujat ovat tärkeitä. Uskomme, että toiminnalle on tilausta ja avoimen lähdekoodin mahdollisuudet kiinnostavat laajalti. Vuonna 2022 Blue Team Builders sai Tietoturva Ry:ltä tunnustuksen yhtenä vuoden 2022 tietoturvailmiöistä.

Toimintaamme toteutetaan pro bono publico periaatteella eli vapaaehtoistyönä ja harrastusmielessä ilman kaupallisia tarkoituksia ja vain osallistujien omaan aktiivisuuteen perustuen. Pääsylippuja ei myydä tapaamisiin ja luentopalkkioita ei ainakaan toistaiseksi makseta. Sponsorointi on tervetullutta ja sponsoroinnilla voidaan kustantaa mm. tapaamisten tiloja ja niihin hankittavia virvokkeita.

Jos koet, että olet samanhenkinen IT-nikkaroija ja haluaisit tulla kertomaan muille samoista asioista kiinnostuneille kuinka rakensit oman FOSS-järjestelmäsi, niin ota yhteyttä, Blue Team Builders on varmasti sopiva foorumi sinulle! Toki mukaan tilaisuuksiin saa tulla vain kuuntelemaan ja jakamaan ajatuksia. BTB:n LinkedIn-sivuille kirjoitamme toimintaan liittyviä artikkeleita ja sieltä voit myös tarkistaa seuraavan BTB-kokoontumisen tai webinaarin ajankohdan ja aiheen. Aiemmat nauhoitetut videot, webinaarit ja kokoontumiset voit katsoa BTB:n YouTube-kanavalta.

Nähdään kyberturvallisen IT-nikkaroinnin merkeissä!

Terveisin,

Blue Team Builders